'Kamu-Özel İşbirliği'nde tecrübe
Küresel kaynak ve deneyim havuzu
Daha hızlı, daha nitelikli ve daha az kaynakla gerçekleşen projeler
Zamana yayılan finansman maliyeti
İnşaat ve işletme maliyetlerinde etkinlik
Kamu altyapı ve hizmet sunumunda özel sektör deneyimi

Kamu Özel İşbirliği Modeli Nedir?

Kamu Özel İşbirliği Modeli; kısmen veya tamamen kamusal yükümlülük altındaki bazı yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerinin, uzun vadeli bir sözleşmeyle, kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesine dayanan bir, finansman modelidir.

Devamı...

Projeler

Türkiye'de yürütülmekte olan PPP projeleri

Diğer tüm projelerin detaylarını burada görebilirsiniz.

0
Entegre Sağlık Kampüsü
0+
Toplam
Yatak Sayısı
0+
Milyar TL
Toplam Yatırım Büyüklüğü
0
Milyon m2
Toplam Kapalı Alan İnşaat

Paydaşlar/Destekçiler/Üyeler