ETKİNLİKLER

Haberler ve Duyurular

Kamu Özel İşbirliği paydaşları ile “Şehir Hastaneleri, Yönetim, İşletme ve Kabulleri” çalıştayı yapıldı

8.1.2017

Derneğimiz, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü işbirliği ve himayelerinde, Havelsan şirketinin desteği ile kabul aşamasına gelmiş olan Yozgat, Isparta, Ankara, Adana ve Mersin gibi bazı şehir hastaneleri özelinde, “Şehir Hastaneleri, Yönetim, İşletme ve Kabulleri Çalıştayı” düzenlemiştir.

07.01.2017 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya yüklenici şirketler, idare temsilcileri, il sağlık yöneticileri, uzmanlar ve işletmecilerden oluşan 165 kişi katılmıştır.

Açılış konuşmasını dernek yönetim kurulu başkanımız sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN bey yapmış ve ülkemiz ve dünyada kamu özel işbirliği modelini sağlık alanındaki uygulamalarını, Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan projeler hakkında kapsamlı bilgi vermiştir.

Söz konusu çalıştayda yüklenici şirketler kendi açılarından beklentilerini, çok paydaşlı yapılarını, finansman teminindeki güçlükler ile sorunlarını ifade etmişler, idare tarafında ise kurum başkanlığı söz konusu tesisleri nasıl yönetmek istediklerini, kabul sürecinde gözlemledikleri eksiklikleri ortaya koymuşlar, yatırımlar genel müdürlüğü ise kabul sürecini nasıl hayata geçirdiğini, hangi komisyonları kurduğunu ve çalıştırdığı belirtmişler, hizmetler tarafında ise özel sektör temsilcileri P2 olarak adlandırılan hizmetler alanındaki ele alışlarını, yatırımlarını ve bakışlarını sunmuşlardır.

Konuşmacılar ekli programa göre toplam 22 sunum gerçekleştirmişlerdir. Özellikle özel sektör temsilcileri ve yükleniciler tarafından kendileri ifade etmek noktasında imkan sağlandığı ve tarafların karşılıklı, dil birliği, anlayış birliği ve karşılıklı sorunlarını ifade etme imkanını sağlanması nedeniyle memnuniyetler ifade edilmiş, kamu kurumu paydaşlarının ise bu ortamın tesis edilmesine olan ihtiyaçları ifade edilmiştir.

Çalıştay sonunda kapanış konuşması yapan dernek yönetim kurulu başkanımız, şehir hastanelerinin açılış dönemine girilen ve kabul süreçlerinin yaşandığı bu günlerde sorunların çözümünde arabuluculuk ve tarafların bir araya getirilmesi rolümüzün artarak devam edeceği, önümüzdeki dönemde seri çalıştayların ortalama 15 günlük aralıklarla yapılacağı, bir sonraki çalıştayın ise Mersin ve Adana özelinde ilgili tarafların katılacağı yuvarlak masalar şeklinde devam etmesinin uygun olacağını ifade etmiştir.