KAYNAKLAR

2013 Kongre Sunuları

Sunu
Aycan Yüksel, Kalkınma Bakanlığı - Sağlıkta Ar-ge, Araştırma Merkezleri Ve Kamu-Özel İşbirliği (PPT)
Ayhan İzmirli, ESBAŞ Özel Projeler Grup Başkanı - Özel Sektör Gözüyle Sağlık Alanında Üretim Ve Geleceğe İlişkin Öngörüler (PDF)
Ayhan Karadayı, Sağlık Bakanlığı KÖİ Daire Başkanlığı - Kamu Özel Ortaklığı (PDF)
Carlo Altieri, Studio Altieri - The role of designer in PPP project (PDF)
Clive Moore, LEODALY - (PDF)
Colin Carrie, KEPPIE DESİGN - PPP, Applications and Results in Healthcare in Turkey (PDF)
Dr. Oguz Tanzer, MOH KÖİ Dairesi Danışmanı - Sağlıkta Bilişim Ve Yenilikler (PDF)
Dursun Aydın, MOH Sağlık Turizmi Daire Başkanı - Kamu Özel Ortaklığında Şehir Hastalerinin Sağlık Turizmine Yansımaları (PPT)
Dursun Çiçek, TEYDAB Başkan Yardımcısı - (PDF)
Esen Tümer, Philips, TIPGÖRDER - Türkiye’de Görüntüleme Cihazlarının Demografikleri & Sayıları ve Yaş Profilleri (PDF)
Funda Ocak, DHMİ - Havalimanlarında KÖİ Uygulamaları (PDF)
H.Ali Özen, Bilim Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü - Dünya’da Ve Türkiye’de Offset (PPT)
Hiroyuki Tsuchiya, ITEC Japonya Hospital Design - Hospital Design and PPP in JAPAN (PPT)
Jurgen Zimmermen, ARCADİS - Transforming Healthcare PPP for Healthcare (PDF)
Metin Demir, SEİS - Özel Sektör Gözüyle Sağlık Alanında Üretim Ve Geleceğe İlişkin Öngörüler (PPT)
Ömer Ünlü, NKY Mimarlık - ‘Kamu’ Yapılarında ‘Özel’ Hizmetler: Sağlık Kampuslarında Hizmet Alanlarının Tasarıma Etkileri (PDF)
Prof. Dr. Murat Özgören, Dokuz Eylül Üniv. Rektör Yrd. - Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Uluslararası Cazibe Merkezi (PDF)
Tuba Alaylı, CON TECH Yeşil Binalar - DOĞAYI GÜLÜMSETEN PROJELER İÇİN… (PPT)
Yılmaz Ilgın, Kalkınma Bakanlığı Genel Müdür - Kamuda Bir Finans Modeli Olarak Kamu-Özel Ortaklığının Kullanımı (PPT)