ETKİNLİKLER

Haberler ve Duyurular

Sektörle İstişare Toplantısı/Gelecek Faaliyetlerimiz Hakkında Bilgilendirme

23.12.2016

Derneğimiz, mevcut yönetim kurulu üyeleri ile özellikle sağlık alanında yürütülmekte olan PPP projelerinin yüklenicileri, finansörleri, global medikal sektörün ülke direktörleri, sağlık işletmecileri, servis işletmecileri, hukuk büroları, yazılım şirketleri, ilgili kurum ve kuruluşları ile tüm sektör paydaşlarını 23.12.2016 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO)’da bir araya getirmiş, derneğimizin tanıtılmasını, felsefesini/yaklaşımını, tanıtılmasının yanı sıra, gelecek vizyonu ve faaliyet planlamalarını paylaşmıştır. Bu çerçevede yürütülmekte olan sağlık yatırımlarına ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirerek, sektörün talep ve beklentilerini, karşılıklı görüş alışverişi içerisinde aktarma imkanı bulmuştur.

Sektör temsilcileri, şirket yöneticileri ve ülke müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısı ile mevcut yürütülmekte olan PPP yatırımlarının dünü, bugünü ve geleceği ele alınmış, derneğimizin yürütülmekte olan PPP yatırımlarında tarafların bir araya getirilmesi ve uzlaştırıcı bir rol ile çalıştaylar düzenlemesi, kamu ve özel sektörü bir araya getirmesi istenilmiştir.

İstişare toplantımıza Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Sn. Kadir Serdar TAFLAN’ da iştirak etmişler ve dernek bünyesinde seri toplantılar yapılarak hizmete açılacak tesisler öncesi birlikte kamuoyunun bilgilendirme sürecinin hızlandırılması talep edilmiştir.

Toplantı sonucunda, derneğimiz bünyesinde tesis edilecek olan ve aşağıda isimleri yer alan çalışma grupları ve diğer konulara yönelik;

 • PLANLAMA
 • FİNANS
 • HUKUK ve MEVZUAT
 • TEKNİK-TEKNOLOJİK
 • PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUPLARI’nın kurulduğu

ve bu temel çalışma gruplarının yanısıra

 • Marka Komisyonu Çalışma Grubunun Kurulması (Yücel BAĞRIAÇIK)
 • Bilişim, Siber Güvenlik ve İletişim Çalışma Grubunun Kurulması (Yücel BAĞRIAÇIK)
 • Eğitim Çalışmalarının Yapılması (Temel AKGÜN)
 • STK’ların Görevleri Çerçevesinde Misyon’a İlave Yapılması (Sinan İBİŞ)
 • Sağlık Alanındaki PPP Deneyiminin Stoklanması, Diğer Sektörlere ve Ülkelere Aktarılması (Sinan İBİŞ)
 • Hizmete Açılacak Hastanelerin El Birliği İle Desteklenmesi, Yönetim Modellerinin Bir An Önce Ele Alınması (Murad BAYAR)
 • Pek Çok Projenin Sorunlarının Ortak Olduğu/Olabileceği, Bu Sorunların Listelenmesi ve Komisyonlar Eliyle Bu Sorunlar Üzerinde Çalışılmasının Uygun Olacağı (Sıla Cılız İNANÇ)
 • Çalıştayların Daha Genel Olabileceği, Her Bir PPP Projesi Özelinde Çalışma Gruplarına Sorunların Aktarılmasının Uygun Olacağı (Sıla Cılız İNANÇ)

hususları sektör paydaşları tarafından ifade edilmiştir.