ETKİNLİKLER

Planlanan Etkinlikler

Faaliyet Felsefemiz

Derneğimiz, Türkiye’de ileri noktalara gelmiş kamu özel işbirliği uygulamalarının seyri (sürecin değerlendirilmesi) ile faaliyetlerin gelecek planlamalarında;

Yapılan Doğru ve Yanlışlar, Problemler, Çözüm Yolları ile

PPP mantığı ile kamu ve özel sektörün tümünde ortak dil kullanımı ve ortak çalışma kültürüne katkıda bulunmayı kendisine temel bir felsefe olarak edinmiş, bu yaklaşımla faaliyetlerini planlamıştır.