SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: FTR + Psikiyatri + YGAP Paketi

Yatak Sayısı: 2400

İhale Durumu: Yapım aşamasında