SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Adana Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1550

İhale Durumu: Yapım aşamasında