SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 3660

İhale Durumu: Yapım aşamasında