SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 3566

İhale Durumu: Yapım aşamasında