SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Bursa Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1355

İhale Durumu: Yapım aşamasında