SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Denizli Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1000

İhale Durumu: İhale Süreci Aşamasında