SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Elazığ Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1040

İhale Durumu: Yapım aşamasında