SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Eskişehir Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1081

İhale Durumu: Yapım aşamasında