SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: Kayseri Şehir Hastanesi

Yatak Sayısı: 1584

İhale Durumu: Yapım aşamasında