SEKTÖRLER

Sağlık

KÖİ Modeli İle Sağlık Yatırımları


Proje Adı: THSK + TİTCK + Laboratuvarları

Yatak Sayısı: 0

İhale Durumu: Yapım aşamasında