ETKİNLİKLER

Haberler ve Duyurular

Kamu Özel İşbirliği Paydaşları ile önce sektör buluşması, ardından “Şehir Hastaneleri, Yönetim, İşletme ve Kabulleri, SUT” Toplantısı gerçekleştirildi.

10.03.2017

Derneğimiz, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü işbirliği ve himayelerinde, Philips desteği ile kabul aşamasına gelmiş olan şehir hastaneleri özelinde, “Şehir Hastaneleri, Yönetim, İşletme ve Kabulleri, SUT” Toplantısı düzenlemiştir.

10.02.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Odası, Cemile Sultan Korusunda gerçekleştirilen toplantıya yüklenici şirketler, idare temsilcileri, il sağlık yöneticileri, uzmanlar ve işletmecilerden oluşan yaklaşık 60 kişi katılmıştır.

Açılış konuşmasını dernek yönetim kurulu başkanımız Sayın Prof. Dr. Nihat TOSUN Bey yapmış, yürütülmekte olan şehir hastaneleri yatırımları özelinde gelinen nokta, hizmet sunumu ve hizmete bağlı ödemeler konusunda ön bilgi vermiştir.

Sağlık Bakanı müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, müsteşar yardımcısı Şuayip BİRİNCİ ve Hüseyin ÇELİK ile bakanlık bürokratları ve SGK Kurumu adına ilgili daire başkanı katılım göstermiş, şehir hastaneleri bünyesinde gerçekleştirilecek olan isteğe bağlı hizmetler ve bu hizmetlerin ücretlerine referans teşkil eden SUT fiyatları değerlendirilmiştir.

Programa SUT’un tanımı, tarihçesi ve fiyatları ile başlanmış, ardından Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen alternatif SUT çalışmaları ve ihaleleri gerçekleştirilen şehir hastaneleri sözleşmelerinde hizmetler ve SUT’un durumu anlatılmıştır.

Ardından şehir hastaneleri ve SUT özelinde karşılıklı tartışma açılmış ve SGK, Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, yüklenici firma temsilcileri ile

- SUT’a Bağlı Tıbbi Destek Hizmetleri (Laboratuvar, Görüntüleme, Rehabilitasyon)
- SUT Kapsamında Verilen Hizmetlerde, Planlama (Radyoterapi, Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi, Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi (Direk Grafiler, Anjiografiler, Kemik Ölçümü, Ultrasonografi, Mamografi, BT ve MRI), TPN, Robotik İlaç Hazırlama, Sisteminin aynı planlama içinde yer almasının yarattığı sorunlar)
- SUT Kapsamında Verilen Hizmetlerde, Cihaz Yatırımları (Hizmet Planlamasında yer alan cihazların yatırım maliyetinin yüksek olması ve KÖİ projelerinde işletmeci istekli sayısının yetersiz olmasının yarattığı sorunlar)
- SUT Kapsamında Verilen Hizmetlerde Fiyatlandırma (SUT Puan karşılığı İdare tarafından istenilen fiyat indirimleri ve hizmetin yürütülmesine olan etkisi)
- SUT Kapsamında Verilen Hizmetlerde, İdare Garanti Puanları Ve “Y” Faktörü (Garanti miktarının aşılması ve Y faktörünün kullanılmasının SUT’a bağlı hizmetlerin verilmesine olan etkisi)
- SUT Fiyatları (SUT fiyatlarının KÖİ hastaneleri için düşük kaldığı varsayımları ve SUT’a bağlı hizmetlerin verilmesine olan etkisi)

konu başlıklarında görüş alışverişinde bulunulmuştur.